smlouvy v modelingu

Smlouvy v modelingu: Jaké všechny smlouvy můžete podepisovat

Modelky se během své kariéry setkávají s různými typy smluv, které upravují jejich spolupráci s agenturami, fotografy, návrháři, značkami a dalšími profesionály v módním průmyslu. Tyto smlouvy jsou nezbytné pro zajištění právní ochrany, jasného vymezení povinností a práv všech zúčastněných stran. Níže najdete podrobný přehled nejčastějších typů smluv, které mohou modelky podepisovat, včetně dalších detailů a specifik.

Smlouva s modelingovou agenturou

Tato smlouva je uzavírána mezi modelkou a modelingovou agenturou. Upravuje podmínky zastupování modelky agenturou, včetně výše provize, délky smlouvy a podmínek ukončení spolupráce.

Klíčové body

 • Provize agentury: Obvykle se pohybuje mezi 10-20 % z výdělku modelky.
 • Doba trvání smlouvy: Může být určena na konkrétní období (např. jeden rok) nebo na dobu neurčitou.
 • Exkluzivita: Některé smlouvy mohou být exkluzivní, což znamená, že modelka může pracovat pouze pro tuto agenturu.
 • Podmínky ukončení smlouvy: Specifikují, za jakých podmínek může být smlouva ukončena oběma stranami.

TFP smlouva (Time for Print)

Smlouva o výměně času za fotografie mezi modelkou a fotografem, kde si obě strany poskytují své služby bez finančního ohodnocení. TFP smlouva je jedna z nejčastěji uzavíraných u začínajících modelek.

Klíčové body

 • Rozsah práce: Počet a typ výsledných fotografií.
 • Autorská práva: Fotograf obvykle zůstává vlastníkem autorských práv k fotografiím.
 • Licenční podmínky: Podmínky pro použití fotografií modelkou a fotografem.
 • Kreditování: Ujednání o tom, jak bude fotograf a modelka uvedeni při publikování fotografií.

Model Release (Dohoda o užití fotografie)

Právní dokument, který dává fotografovi povolení použít fotografie modelky pro specifické účely, zejména komerční. Model Release by měla mít modelka vždy uzavřený, zaručuje ji důležitá práva a licence k fotografiím.

Klíčové body

 • Souhlas s použitím: Modelka poskytuje souhlas s konkrétním použitím fotografií.
 • Rozsah použití: Komerční, redakční nebo osobní účely.
 • Práva a omezení: Geografická a časová omezení, případně specifická omezení.
 • Odvolání souhlasu: Podmínky pro odvolání souhlasu modelkou.

Smlouva o exkluzivním zastoupení

Tato smlouva dává agentuře exkluzivní právo zastupovat modelku po určitou dobu. Modelka se zavazuje pracovat výhradně s touto agenturou.

Klíčové body

 • Exkluzivita: Modelka může pracovat pouze s jednou agenturou.
 • Provize: Obvykle vyšší provize pro agenturu za exkluzivitu.
 • Délka trvání smlouvy: Obvykle delší období (např. několik let).
 • Výjimky a specifické podmínky: Možné výjimky pro určité projekty.

Smlouva o komerčním focení

Smlouva uzavíraná mezi modelkou a klientem (např. značkou, návrhářem), která specifikuje podmínky komerčního focení. Často se jedná o tzv. fotomodeling.

Klíčové body

 • Popis projektu: Specifikuje typ kampaně a požadavky na modelku.
 • Finanční odměna: Výše odměny a způsob platby.
 • Termíny a místo focení: Datum a místo, kde se focení uskuteční.
 • Práva na použití fotografií: Komerční práva klienta na výsledné fotografie.

Smlouva o módní přehlídce

Smlouva mezi modelkou a organizátorem módní přehlídky, která specifikuje podmínky účasti na přehlídce.

Klíčové body

 • Termíny a místo přehlídky: Specifikuje datum a místo konání přehlídky.
 • Popis práce: Požadavky na modelku během přehlídky.
 • Finanční odměna: Výše odměny za účast na přehlídce.
 • Podmínky kreditování: Jak bude modelka uvedena v souvislosti s přehlídkou.

Smlouva o reklamní kampani

Smlouva mezi modelkou a klientem, která specifikuje podmínky účasti modelky v reklamní kampani.

Klíčové body

 • Popis kampaně: Typ a rozsah reklamní kampaně.
 • Finanční odměna: Výše odměny a způsob platby.
 • Práva na použití materiálů: Práva klienta na výsledné fotografie a videa.
 • Termíny a místo focení: Datum a místo, kde se focení uskuteční.

Smlouva o účasti na veletrzích a eventech

Tato smlouva je uzavírána mezi modelkou a organizátorem veletrhu nebo eventu, kde modelka bude prezentovat produkty nebo značky.

Klíčové body

 • Popis akce: Typ eventu nebo veletrhu.
 • Požadavky na modelku: Co se od modelky očekává během akce.
 • Finanční odměna: Výše odměny a způsob platby.
 • Termíny a místo konání: Datum a místo akce.

Smlouva o účasti na workshopu nebo školení

Smlouva mezi modelkou a organizátorem workshopu nebo školení, kde modelka poskytuje své služby jako model.

Klíčové body

 • Popis workshopu: Téma a obsah workshopu nebo školení.
 • Požadavky na modelku: Role a povinnosti modelky během akce.
 • Finanční odměna: Výše odměny a způsob platby.
 • Termíny a místo konání: Datum a místo konání akce.

Smlouva o spolupráci obecná

Tato smlouva je uzavírána mezi modelkou a jinou stranou (např. návrhářem, fotografem) pro dlouhodobou nebo specifickou spolupráci na různých projektech.

Klíčové body

 • Rozsah spolupráce: Specifikace projektů a úkolů, na kterých bude modelka pracovat.
 • Finanční odměna: Podmínky odměňování za jednotlivé projekty.
 • Doba trvání smlouvy: Trvání spolupráce a možnosti jejího prodloužení.
 • Podmínky ukončení spolupráce: Jak a kdy může být spolupráce ukončena.

Smlouva s influencerem (modelka v roli influencera)

Smlouva uzavíraná mezi modelkou (jako influencerem) a značkou nebo agenturou, která specifikuje podmínky propagace produktů nebo služeb na sociálních médiích.

Klíčové body

 • Popis kampaně: Detaily o produktech nebo službách, které bude modelka propagovat.
 • Finanční odměna a benefity: Výše odměny za propagaci a další benefity (např. produkty zdarma).
 • Podmínky publikování: Počet a typ příspěvků, termíny a kanály publikace.
 • Práva a povinnosti: Práva a povinnosti obou stran, včetně podmínek pro případné stažení obsahu.

Právo a smlouvy v modelingu

Právní záležitosti v modelingu jsou nezbytnou součástí při cestě k úspěchu. Modelky během své kariéry podepisují různé typy smluv, které pokrývají širokou škálu spoluprací a projektů. Každá smlouva má svá specifika a klíčové body, které je důležité zvážit před jejím podpisem. Pečlivé čtení smluv, porozumění jejich podmínkám a případné konzultace s právníkem, pokud se jedná o vysoké částky odměn či pokut, jsou klíčové pro zajištění ochrany zájmů modelky.

Přejít nahoru